GOODYEAR d.o.o. započelo je provedbu EU projekta: „Certifikacijom zaštitne odjeće Goodyear d.o.o. do tržišta“ 

 

Na dan 23.03.2020. godine Goodyear d.o.o. potpisalo je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. te je započelo s provedbom projekta „Certifikacijom zaštitne odjeće Goodyear d.o.o. do tržišta“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija.

Cilj ovog projekta je povećanje izvoza, jačanje kapaciteta i razvoj malog i srednjeg poduzetništva, podizanje konkurentnosti MSP-ova. Rezultati projekta su povećani prihodi od prodaje poduzeća za 36%, povećani prihodi od izvoza za minimalno 31% te 17 novih certificiranih proizvoda poduzeća.

 

 

Osnovni podaci o projektu:

 

Naziv projekta: Certifikacijom zaštitne odjeće Goodyear d.o.o. do tržišta 

Trajanje: 01.02.2020. – 01.02.2021.
Vrijednost projekta: 119.375,00 HRK
EU sufinanciranje:  81.174,99 HRK

Korisnik: GOODYEAR d.o.o.
Opći cilj: povećanje izvoza, jačanje kapaciteta i razvoj malog i srednjeg poduzetništva, podizanje konkurentnosti MSP-ova
Kontakt osoba:
 Hrvoje Mihajlović

Specifični ciljevi: povećani prihodi od prodaje poduzeća za 36%, povećani prihodi od izvoza za minimalno 31% te 17 novih certificiranih proizvoda poduzeća čime će se povećati njihova konkurentnost na tržištu.www.strukturnifondovi.hr


www.strukturnifondovi.hr: Op konkurentnost i kohezija