Načini dostave

Proizvodi koji su plaćeni bit će isporučeni Kupcu u okvirnom roku od deset radnih dana i to unutar radnog vremena Prodavatelja, odnosno unutar radnog vremena kurirske službe putem koje se vrši dostava. Rok počinje teći od trenutka kada Prodavatelj zaprimi uplatu na svojem žiro-računu ili od trenutka kada bude odobrena autorizacija kreditnih kartica.

*rokovi isporuke mogu biti dulji od navedenih uobičajenih što ovisi o promocijama i opterećenosti dostavne službe. Izmjena prvotnog termina isporuke može produljiti rok isporuke na dodatnih 2 do 10 radnih dana ovisno o prvom slobodnom terminu dostavne službe

U slučaju da kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.

U slučaju da je kupac prilikom narudžbe odabrao opciju preuzimanja u trgovini uz plaćanje pouzećem, a robu nije preuzeo u roku od 3 radna dana, narudžba se smatra otkazanom.

Ukoliko je Kupac odabrao opciju plaćanja robe s preuzimanjem u trgovini te ukoliko kupac ne preuzme narudžbu u roku od 10 dana od primitka obavijesti da je narudžba spremna za preuzimanje, GOODYEAR je ovlašten sljedećeg dana od dana isteka roka za preuzimanje zaračunati skladišnu naknadu u visini od 2% iznosa vrijednosti narudžbe (uključujući PDV) po danu kašnjenja, pri čemu se svaki započeti dan računa kao cijeli dan.

Ako kupac ne preuzme robu u roku od 30 dana od primitka obavijesti da je narudžba spremna za preuzimanje, smatra se da se kupac odrekao vlasništva robe i GOODYEAR je ovlašten raspolagati robom.

Dostavu naručenih proizvoda Prodavatelj naplaćuje sukladno važećem cjeniku prema usluzi kurirske službe ovisno o težini i volumenu paketa.

Dostavu vrši Prodavatelj za područje Zagreba (putem svojih djelatnika) ili angažiranjem kurirske službe.

Proizvodi će biti složeni i zapakirani na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti.

Moguća je dostava naručenih lakolomljivih proizvoda (staklenke, satna osnova i okviri sa utopljenom satnom osnovom) ali u tom slučaju naručitelj prihvaća potpunu odgovornost ukoliko prilikom transporta dođe do oštećenja te za ovu robu nije moguć povrat. Prodavatelj jamči da je sva roba poslana neoštećena te da je zapakirana i označena na način da se uobičajnim načinom manipulacije u transportu neće oštetiti.

Prilikom preuzimanja dostavljenih proizvoda Kupac je dužan obaviti pregled pošiljke na sljedeći način:

provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima (izuzev staklenki, satne osnove i okvira sa utopljenom satnom osnovom) koji se nalaze unutar pošiljke i odmah ih reklamirati dostavnom radniku, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja.

Oštećene staklenke, satnu osnovu i okvire sa utopljenom satnom osnovom nije moguće reklamirati.

Primatelj pošiljke obavezno treba otvoriti pošiljku pred dostavljačem i usporediti dostavljene proizvode s računom, a ukoliko nešto nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah ih reklamirati dostavljaču jer naknadne reklamacije Prodavatelj neće uvažiti.

 

Pri preuzimanju dostavljenih proizvoda provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu. Potpisom potvrde o primitku pošiljke Kupac je suglasan da nema prigovora na isporučene proizvode.

Ako je Kupac prilikom pregleda dostavljenih proizvoda na gore opisan način našao razlog za reklamaciju, robu treba odmah reklamirati dostavljaču jer naknadne reklamacije Prodavatelj neće uvažiti. Prilikom dostave, uz dostavljene proizvode, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod (jamstveni list, obavijest o proizvodu, upute za korištenje proizvoda, tehnička uputa, izjava o sukladnosti i drugo), račun, te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati, ukoliko ne postoji razlog za reklamaciju. Prodavatelj zadržava pravo izdati račun naknadno ukoliko se radi o dostavi proizvoda koji se plaćaju po pouzeću robe.

Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je Kupac pregledom pošiljke uočio da su preuzeti proizvodi bez oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovaraju proizvodima s računa te da su uz proizvode isporučene sve isprave sukladno zakonskim propisima.

U slučaju kada Kupac naručene i plaćene proizvode odbije preuzeti bez valjanog razloga, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca naknadu troškova manipulacije i transporta.

Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan nositi robu do kata na kojem stanuje Kupac već samo do ulaza u stambenu zgradu. Dostava se vrši samo na području Republike Hrvatske a prema potrebi i u druge članice EU.