Politika kolačića

POLITIKA PRIVATNOSTI

Webshop Apis Market je u vlasništvu društva Goodyear d.o.o., Vinkovci, Ervenička 23, OIB: 01098256741 (u daljnjem tekstu Apis Market).

Apis Market posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka, a Politika privatnosti (u daljnjem tekstu Politika) uređuje postupanje s vašim podacima prilikom korištenja naših usluga.

Sve što trebate znati, jasno i transparentno:

    koje podatke prikupljamo i kako,

    kako koristimo vaše podatke,

    koliko ih dugo čuvamo i zašto,

    na koji način štitimo tvoje podatke,

    s kime dijelimo tvoje podatke,

    koje kolačiće i alate koristimo,

    kako ćete ostvariti svoja prava.

 

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO I KAKO?

Vaša privatnost nam je važna, pa prikupljamo samo podatke potrebne za:

    pružanje usluge i podrške,

    poboljšanje vašeg korisničkog iskustva,

    unaprjeđenje usluge i informiranje o novim uslugama i proizvodima,

    udovoljavanje zakonskih propisa.

Dajete nam podatke upisivanjem u forme kod kupovine, registracije te ih automatski prikupljamo kad koristite Apis market ili ih dobivamo iz vanjskih izvora kad koristite usluge vanjskog partnera na Apis marketu (npr. potvrda o uplati i sl.).

Prikupljamo podatke koje upisujete prilikom:

    registracije  i ostalih online obrazaca,

    pružanja podrške, savjeta ili odgovora na prigovore,

    plaćanja proizvoda i usluga ili povrata uplaćenih sredstava,

    upisivanja chat poruka te

    drugih aktivnosti na Apis Marketu.

 

Pri tome prikupljamo ime i prezime, adresu, podatke za kontakt, tvoj osobni identifikacijski broj i ostale podatke koje upisujete.

 

Automatski možemo prikupiti i podatke koji su dostupni prilikom pristupa i korištenja Apis Marketa:

    geolokaciju samo ako ste omogućili korištenje,

    informacije o uređaju koji koristite (model, identifikator uređaja, mobilna mreža i slično),

    zapise o korištenju usluga koji mogu sadržavati IP adrese, vrijeme i trajanje pristupa, vrstu preglednika, način pristupa Apis Marketovim stranicama, pregledane stranice ili korištene funkcionalnosti u mobilnoj aplikaciji, greške tijekom korištenja i slično,

    telefonski broj s kojeg zovete,

 

Iz ostalih izvora:

    od drugih korisnika (npr. komentari, ocjene, prijave zloupotreba, adresa kupca za dostavu i slično),

    vanjskih partnera u opsegu pružene usluge (npr. kod online uplate e-mail s kojeg je poslana potvrda o uplati i slično),

    društvenih mreža ako si povezao Apis Marketov račun s računom društvene mreže (npr. ime korisničkog profila, broj telefona, adresu e-pošte i ostale podatke za koje nam date dozvolu).

 

 Zatražit ćemo od vas posebno dopuštenje:

    za prikupljanje i obradu posebnih kategorija osobnih podataka, poput spolne orijentacije, zdravstvenog stanja, vjerskih opredjeljenja i slično.

    Apis marketove usluge i proizvodi nisu Vam namijenjene ako imate manje od 16 godina, ali za podatke koje prikupljamo ili obrađujemo ne možemo znati odnose li se na djecu. Savjetujemo svim roditeljima i skrbnicima da djecu poduče o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu.

 

KAKO KORISTIMO VAŠE PODATKE?

 

Prikupljene podatke, kao i podatke koje saznamo kroz pružanje usluga i prodaju proizvoda, obrađujem samo u svrhu:

    za koju su isti dani,

    za koju ste dali privolu,

    utemeljenu na pravnoj osnovi: mjerodavnim zakonskim propisom, legitimnim interesom ili Uvjetima korištenja.

 

 

 

 

Imate pravo:

    znati koje vaše osobne podatke imamo i obrađujemo,

    zatražiti ispravak,

    prenijeti svoje podatke i sadržaje,

    odustati u bilo kojem trenutku od danih suglasnosti, djelomično ili u cijelosti.

 

Ako imate primjedbu vezano uz svoja prava, možete podnijeti pritužbu nadležnoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

Možemo koristiti vaše osobne podatke kako bi:

    vam pružili informacije i pomoć,

    vam omogućili i olakšali korištenje web shopa Apis Market,

    obavijestili vas o novim uslugama i proizvodima,

    pružili informacije o događajima i posebnim ponudama Apis Marketa,

    pružili informacije naših partnera koje vas možda zanimaju,

    spriječili prijevare ili druge zabranjene ili nezakonite aktivnosti,

    zaštititili sigurnost i integritet Apis Marketa i vaših podataka,

    napravili poslovne i statističke analize,

    prema njima razvijali nove usluge i proizvode,

    ispunili zakonske obaveze.

 

Ne prodajemo, ne iznajmljujemo niti posuđujemo popis korisnika ili osobne podatke korisnika trećim stranama.

Podatke koje smo anonimizirali ili agregirali, na način da te više ne mogu prepoznati kao određenu fizičku osobu ne smatramo osobnim podacima.

 

KAKO ŠTITIMO VAŠE PODATKE?

U potpunosti smo predani zaštiti podataka od neovlaštenog pristupa, odavanja ili brisanja, neovisno o mjestu pohrane ili obrade, ili formatu u kojem se nalaze.

Surađujemo s pouzdanim i stručnim partnerima koji su obavezni koristiti visoke standarde zaštite.

Primjenjujemo prepoznate standarde informacijske sigurnosti:

 

Provodimo tehničke i organizacijske mjere zaštite temeljene na procjeni rizika,

Provjeravamo prikupljanje informacija, pohranjivanje i načine obrade,

Gdje je to moguće, podatke pseudonimiziramo i anonimiziramo,

Testiramo organizacijske i tehničke mjere zaštite,

Poduzimamo mjere koje mogu identificirati i /ili spriječiti neovlašteno prikupljanje i zloupotrebu osobnih podataka te umanjiti potencijalnu štetu.

Poduzimamo mjere kojima ti želimo osigurati cjelovitost podataka i dostupnost sustava za obradu pri čemu u obzir uzimamo najnovija tehnološka dostignuća.

Svjesni smo da ne postoji potpuno siguran sustav i da je sigurnost potrebno neprestano unapređivati.

 

Vi i svi drugi korisnici Apis Marketa moj ste partner u sigurnosti. Redovno ažurirajte svoje podatke i time nam omogućite da vam šaljem preporuke kako da zaštitite svoje podatke od zloupotrebe.

 

S KIM DIJELIMO VAŠE PODATKE?

Samo s partnerima koji su u ugovornom odnosu i samo podatke neophodne za pružanje određenih usluga. Sve osobe koje imaju pristup vašim podacima i naši partneri imaju obavezu čuvanja povjerljivosti u okviru ugovorenog odnosa, kao i provođenje organizacijskih i tehničkih mjera zaštite.

 

Treće strane obrađivat će vaše podatke samo:

u svrhu pružanja Apis market usluga kao što su: usluge plaćanja, analize podataka, isporuke elektroničke ili zemaljske pošte, usluga korisničke podrške, provjere ispravnosti podataka i slično;

u svrhu pružanja usluga Apis Market kao što su: hosting, IT usluge, računovodstvene usluge i usluge odvjetnika, revizora i drugih savjetnika.

 

Ako su propisani zakonom u svrhu:

ispunjenja mjerodavnog zakona, podzakonskog akta ili drugog propisa,

otkrivanja, sprečavanja ili rješavanja prijevara i sigurnosnih ili tehničkih poteškoća koje se odnose na Apis Market ili osobne podatke korisnika.

Pružatelji usluga i treće osobe obrađivati će osobne podatke temeljem uputa Apis Marketa i u skladu s ovom Politikom i drugim mjerodavnim propisima (Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i drugim primjenjivim zakonima ovisno o obradi).

Za više informacija o prijenosu podataka trećim stranama pošaljite upit elektroničkom poštom na info@apismarket.hr.

 

 

KOJE KOLAČIĆE I ALATE KORISTIMO?

Koristimo alate pomoću kojih analiziramo korištenje Apis Marketa i prikupljamo informacije o vašim navikama i aktivnostima čime bolje prepoznajemo vaše potrebe u svrhu poboljšanja kvalitete ponude.

Koristimo svoje kolačiće kao i kolačiće svojih partnera kako bih prepoznali vaše računalo te pružili bolju uslugu.

Prikupljeni podaci ne povezuju se s vašim osobnim podacima na Apis Marketu.

Navedeni alati mogu prikupljati i pohranjivati tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa korisnika i/ili posjetitelja, identifikator mobilnog uređaja, podatke o pregledniku i slično, ali pritom ne identificiraju osobu.

Putem odgovarajućih postavki na svom računalu, pregledniku ili mobilnom uređaju možete odbiti ili izbrisati kolačiće i nastaviti koristiti Apis Market, u tom slučaju neke funkcije Apis Marketa možda vam neće biti u potpunosti dostupne.

Pročitajte više o kolačićima i drugim alatima koje koristimo

 

PRAVO NA BRISANJE I OGRANIČENJE OBRADE

U svakom trenutku možete podnijeti zahtjev za brisanjem osobnih podataka koji su prikupljeni u okviru korištenja naših usluga ili ograničiti svrhu korištenja svojih podataka djelomično ili u cijelosti.

U svakom trenutku možete ograničiti korištenje adrese elektroničke pošte za slanje naših obavijesti i promotivnih poruka.

Zahtjev za brisanjem i ograničenjem obrade možemo odbiti ako ne možemo potvrditi vaš identitet kao vlasnika osobnih podataka ili ako postoje druga zakonska ograničenja.

Brisanje osobnih podataka možete zatražiti pisanim putem na našu adresu, usmeno ili slanjem elektroničke pošte na adresu info@apismarket.hr.

Po zaprimljenom zahtjevu za brisanje, potvrdit ćemo da smo primili zahtjev i pokrenuti proceduru zatvaranja korisničkog računa i brisanja podataka. Neovlašten pokušaj zatvaranja računa i brisanja podataka možete zaustaviti u roku od 24 sata od kada ste primili obavijest, nakon tog razdoblja ograničit ćemo obradu tvojih podatka i pokrenuti postupak brisanja.

Vaše podatke ću čuvati ovisno o svrsi i sukladno mjerodavnim propisima ili legitimnim interesima koji proizlaze ili su vezani uz korištenje Apis marketa i po isteku definiranog roka obrisati.

Na primjer, zapise vezane za financijske transakcije ili račune dužni smo čuvati u skladu sa zakonski definiranim rokom, ostale kategorije podataka čuvati ćemo do roka koji smp odredili za sprječavanje prijevara, odgovore na prigovore ili druge legitimne svrhe (3 godine).

Ako se rok brisanja produži zbog tehničkih ili drugih opravdanih razloga, obavijestit ću vas u pisanom obliku.

 

 

 

PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA

Kao vlasnik ili vlasnica aktivnog korisničkog računa možete u svakom trenutku podnijeti zahtjev za prenošenje svojih podataka i sadržaja kod drugog pružatelja usluge.

Zahtjev za prijenos možemo odbiti ako ne možemo potvrditi vaš identitet kao vlasnika osobnih podataka.

Štitimo privatnost svojih korisnika i ne dopuštamo preuzimanje sadržaja kojim bi se povrijedila vaša prava ili prava drugih korisnika.

Zbog tehničkih ograničenja ne možemo vam omogućiti automatiziran prijenos podataka drugom pružatelju usluge.

 

PRAVO NA INFORMACIJU (PRISTUP PODACIMA)

Vi ste vlasnik svojih podataka i imate pravo na informaciju koje podatke čuvamo ili obrađujemo te možete poslati zahtjev za dodatne informacije.

Zahtjev možemo odbiti ako ne možemo potvrditi vaš identitet kao vlasnika osobnih podataka ili postoji neko drugo ograničenje.

Svoje podatke možete vidjeti u sučelju za registrirane korisnike.

 

PRAVO NA ISPRAVAK PODATAKA

Važno je da imate točne podatke, povremeno ih provjerite.

Kako bih vam pomogao mogu provesti i provjeru ispravnosti podataka u tehnički i zakonski dopuštenom opsegu, kao što je verifikacija broja telefona, adrese elektroničke pošte i ostalih podataka.

Zahtjev za ispravak možemo odbiti ako ne možemo potvrditi vaš identitet kao vlasnika osobnih podataka, a obavijestit ću vas ako postoji neko drugo ograničenje za ispravak.

Ispravak podataka koje koristimo za osnovnu identifikaciju (adresa elektroničke pošte, OIB) možte ostvariti slanjem pismenog zahtjeva s adrese elektroničke pošte prijavljene u vašem korisničkom računu na info@apismarket.hr.

Pogledajte upute o izboru korisničkog imena i lozinke.

 

VEZE S DRUGIM STRANICAMA

Na Apis marketu možete naći poveznice koje će vas odvesti na stranice drugih davatelja usluga na koje se ne odnosi naša Politika privatnosti.

Ako ste napustili Apis Marketove stranice slijedeći poveznicu, molimo vas  da se upoznate s njihovim pravilima privatnosti i na koji način štite vaše osobne podatke.

 

 

OBAVIJEST O PROMJENAMA I KONTAKTI

Povremeno možemo izmijeniti ova pravila, a promjene Politike objavit ćemo uz ovu Politiku privatnosti na Apis Marketovoj stranici.

Objava politike provedena je 29. svibnja 2018. i primjenjuje se od 29. svibnja 2018. godine.

Kod izmjena ove Politike prethodne verzije možete zatražiti putem obrasca za kontakt.

U slučaju značajnih promjena obavijestit ću vas o promjenama i putem elektroničke pošte ili na neki drugi prikladan način.

Registracijom ili nastavkom korištenja Apis Marketa nakon promjene Politike potvrdili ste da ste upoznati s važećim pravilima i da pristajete na obradu podataka u navedene svrhe.

Upite i primjedbe vezane uz ovu Politiku, te dodatne informacije oko vaših osobnih podataka prikupljenih na Apis Marketu možete dostaviti našem službeniku za zaštitu osobnih podataka:

pisanim putem na adresu sjedišta Goodyear d.o.o.

putem elektroničke pošte na adresu info@apismarket.hr.