Oprema za rad na visini

Rad na visini neizostavna je rizična potreba prilikom obavljanja različitih aktivnosti.

Rad na visini najčešći je u djelatnostima građevine, montaža, održavanja ili servisiranja.

Pri obavljanju radova na visini obveza je uz dobru pripremu i uvježbanost sudionika i korištenje odgovarajuće opreme  za rad na visini. 

Oprema za rad na visini je dio HTZ opreme specijalne namjene kojoj je svrha zaustaviti rizik od pada s visine.


Radovi na visini spadaju u kategoriju najrizičnijih poslova. Prema statistikama, jedan od najčešćih uzroka ozljeda na radu je pad s visine. Na žalost, u slučajevima pada s visina ozljede su najčešće vrlo ozbiljne i po život opasne.

Rad na visini dozvoljen je samo radnicima koji su prošli odgovarajući liječnički pregled za rad na visini.

Pad s visine smatra se svakim padom koji ima raspon udaljenosti od najmanje 1 metar.


Osobna zaštitna oprema za rad na visini ima svrhu sprečavanje pada ili pravovremenog zaustavljanja pada.


Zaštitna oprema za rad na visini uređena je sljedećim normama:


HRN  EN  358:2001  Osobna  zaštitna  oprema  za  sigurnosno vezanje   pri   radu   i spriječavanje pada s visine-sigurnosni pojasevi za pridržavanje pri radu i povezna užad za pridržavanje s leđa i sigurnosno vezanje pri radu.

HRN EN 795:2001 Zaštita od pada s visine-naprave za učvršćenje-zahtjevi i ispitivanje.

HRN   EN   1891:2001  Osobna  zaštitna  oprema  za  spriječavanje  pada  s  visine-nerastezljiva užad s jezgrom i plaštem.

HRN EN 12841:2006 Osobna zaštitna oprema-sustavi osiguranja užetom-naprave  za prilagodbu užadi.

HRN EN 365:2007 Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine-opći zahtjevi za upute za uporabu, održavanje, periodično ispitivanje, popravak, označivanje i pakiranje.

HRN  EN  353-1:2008 Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine-1.dio:  naprave  za zaustavljanje pada s vodilicom uključujući čvrstu sidrenu liniju.

HRN  EN  353-2:2008 Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine-2.dio:  naprave  za zaustavljanje pada s vodilicom uključujući prilagodljivu sidrenu liniju.

HRN EN 355:2008 Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine-usporivači pada.

HRN   EN   360:2008   Osobna   zaštitna  oprema  protiv  pada  s  visine-naprave   za zaustavljanje pada s uvlačivom trakom.

HRN  EN  361:2008  Osobna  zaštitna  oprema  protiv  pada  s  visine-pojasevi  za  cijelo tijelo.

HRN EN 362:2008 Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine-spojni elementi.

HRN  EN 363:2008  Osobna  zaštitna  oprema  protiv  pada  s  visine-sustavi  za  osobnu zaštitu pada.

HRN EN 13921:2008 Osobna zaštitna oprema-ergonomska načela.

HRN EN 354:2010 Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine-povezna užad.

HRN EN 813:2010 Osobna zaštitna oprema za sprječavanje pada s visine-pojasevi  za sjedenje.

Norme definiraju zahtjeve, metode testiranja, označavanje i informacije o korištenju i

održavanju  koje  mora  osigurati  proizvođač  ovisno  o  vrsti  namjene  osobne  zaštitne

opreme za rad na visini.


Osobna zaštitna oprema za rad na visini mora biti odabrana prema vrsti posla koji se obavlja, pri čemu se osnovni zahtjevi postavljaju na najveći mogući stupanj zaštite i

minimalno ograničavanje mogućnosti kretanja.


Elementi koji sačinjavaju sustav zaštite od pada s visine:

1. Pojasevi

2. Užad

3. Usporivači pada (apsorberi energije)

4. Naprave za spuštanje

5. Spojni elementi (konektori)

6. Naprave za zaustavljanje pada uvlačivog tipa

7. Elementi sidrišta

8. Klizni vertikalni ihorizontalni sustavi za sprječavanje padaDvostruka traka sa sistemom za amortizaciju pada (1,8 m) s kopčama
Opis: Kratos Safety dvostruka traka sa sistemom za amortizaciju pada, dužina: 1,8 m , širina: 30 m..
Kompaktna naprava za zaustavljanje pada (kočnica)
Opis: kompaktna naprava za zaustavljanje pada (kočnica) Mate..
Kopča aluminijska (otvaranje 60 mm)
Opis: kopča aluminijska, otvaranje 60 mm Materijal: aluminijsk..
Kopča čelična (otvaranje 50,8 mm)
Opis: kopča čelična, otvaranje 50,8 mm Materijal: čelik ..
Naprava za zaustavljanje pada (kočnica) i absorber energije za uže (14 mm)
Opis: naprava za zaustavljanje pada (kočnica) i absorber energije ..
Naprava za zaustavljanje pada sa čeličnom sajlom 10 m
Opis: Naprava za zaustavljanje pada s čeličnom sajlom 10 m (promjer sajle 4,5 mm) ..
Pojas za radno pozicioniranje
Opis: Pojas za radno pozicioniranje, 2 bočna prstena za kopčanje ..
Spona čelična (otvor 18mm)
Opis: spona čelična, otvaranje 18 mm, zatvaranje na navoj Mater..
Spona čelična (otvor 23 mm)
Opis: spona čelična, otvaranje 23 mm, trostruki sistem zatvaranja ..
Traka sa sistemom za amortizaciju pada 1,8 m
Opis: Kratos Safety traka sa sistemom za amortizaciju pada, dužine: 1,8 m, širine: 30 mm ..
Tronožac (7ft)
650.42€
Opis: Tronožac za spuštanje i dizanje osoba i predmeta u uskim prostorima Materijal: legura alum..
Uprtač s dvije točke kopčanja
Opis: Uprtač s dvije točke kopčanja Veličina: unive..
Uprtač s dvije točke kopčanja ATEX
Opis: Uprtač s dvije točke kopčanja Karakteristike: ATEX standard za rad u eksplozivnim atmosferam..
Uprtač s dvije točke kopčanja i pojasom
Opis: Uprtač s dvije točke kopčanja i pojasom FA10 401 00 ..
Uprtač s dvije točke kopčanja i pojasom
Opis: Uprtač s dvije točke kopčanja i pojasom FA1040200 ..
Uprtač s dvije točke kopčanja i pojasom DIELECTRIC
Opis: Uprtač s dvije točke kopčanja i pojasom DIELECTRIC Karakteristike: električno izoliran ..
Uprtač s dvije točke kopčanja i pojasom FLY'IN 2 vel. S-L
Opis: Kratos Safety uprtač s dvije točke kopčanja i pojasom Karakteristike: idealan za sjedenje, ext..
Uprtač s dvije točke kopčanja i pojasom FLY'IN 3
Opis: Uprtač s dvije točke kopčanja i pojasom Karakteristike: idealan za sjedenje, extra udoban za k..
Uprtač s dvije točke kopčanja i pojasom sa užetom
Opis: Kratos Safety uprtač s dvije točke kopčanja, pojasom FA1040200 i užetom FA4090020 ..
Uprtač s jednom točkom kopčanja
Rad na visini neizostavna je rizična potreba prilikom obavljanja različitih aktivnosti. Rad ..
Uže 10 m (14mm) za kočnicu
Opis: uže, dužina: 10 m, promjer: 14 mm Materijal: poliester ..
Uže 10m (12mm) za kočnicu
Opis: uže, dužina: 10 m, promjer: 12 mm Materijal: poliester ..
Uže 20 m (14mm) za kočnicu
Opis: uže, dužina: 20 m , promjer: 14 mm Materijal: poliester ..
Uže sa sistemom za amortizaciju pada 1,8 m
Opis: uže sa sistemom za amortizaciju pada, dužina: 1,8 m, promjer: 12 mm ..
Uže za radno pozicioniranje 2 m s dvije kopče
Opis: uže s dvije kopče, maksimalna dužina: 2 m, promjer: 14mm ..
Vitlo za tronožac (20 m)
Opis: Vitlo za tronožac dužine 20 m za spuštanje i dizanje osoba i predmeta u uskim prostorima Mat..
Zaštitna kaciga crna FOX za rad na visinama
Opis: zaštitna kaciga za rad na visinama FOX crna Karakteristike: specijalno namijenjena za rad na ..
Prikazano 1 do 27 od 27 (1 Stranica)
Brandovi koje zastupamo