Odjeća visoke vidljivosti

Signalizirajući i reflektirajući prsluci kao i ostala odjeća visoke vidljivosti spada u HTZ opremu koja je definirana s dvije norme:

EN 340 - glavne potrebitosti

EN 471 - odjeća visoke vidljivosti


Normom EN 340 definirana su osnovna svojstva koja mora imati radna odjeća

Normom EN 471 definirana su svojstva koja mora imati odjeća visoke vidljivosti


Odjeća visoke vidljivosti omogućuje korisniku bolju vidljivost i uočljivost u opasnim situacijama, mraku, lošem vremenu, uvjetima smanjene vidljivosti te na lokacijama gdje je korisnik izložen mehaničkim opasnostima.

Specifikacije dizajna određuju minimalnu reflektirajuću potrebu.

X = Klasa fluorescentne površine materijala i reflektirajućeg materijala
      Klasa od 1 do 3 ( gdje je 3 najveća vrijednost )
                               
Y = Klasa reflektirajućeg materijala
      Klasa od 1 do 2 ( gdje je 2 najveća vrijednost )